Управління праці та соціального захисту населення інформує

       За 10 місяців 2012р. управлінням праці та соціального захисту населення  нараховано  субсидії на житлово – комунальні послуги 526 сім’ям на суму – 1154,5 тис. грн. на тверде паливо та скраплений газ – 561 сім’ї – 431,1 тис. грн. Середній розмір субсидії на житлово – комунальні послуги складає – 253,3 грн., на тверде паливо та скраплений газ – 837,1 грн.

Право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях ( будинках ).

       Субсидія призначається  уповноваженому власнику ( співвласнику ) житла на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації  за наявності різниці між розміром плати за житло – комунальні послуги, скраплений газ, тверде  паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного  законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу. При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюється виходячи з 21 кв. метра на власника і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні ( будинку ) та додатково 10.5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі – на загальну площу незалежно від розміру квартири. 

 

       Субсидія  не призначається якщо:

 

1)          у житлових приміщеннях зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, що не працювали і не навчалися на денних відділеннях вищих та професійно – технічних навчальних закладів, час навчання в яких зараховується до трудового стажу, протягом трьох місяців, що передують місяцю  звернення за призначенням субсидії ( крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадяни, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікувально – консультаційної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; громадяни, які доглядають за інвалідами 1 групи або дітьми – інвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягли 80 річного віку ), та не зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу;

2)          Уповноважений власник ( співвласник ) житла , або будь – яка особа , що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні, здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення ( будинок );

3)            Уповноважений власник ( співвласник ) житла , або будь – яка особа , що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні мають у своєму володінні ( користуванні ) чи володінні  дружини ( чоловіка, неповнолітніх дітей ) у сукупності більше ніж одне житлове приміщенні ( будинок ), загальна площа яких у сумі перевищує норми володіння чи користування загальною площею житла.

У випадку придбання житлового приміщення ( будинку ) субсидія призначається не раніше ніж через рік з місяця придбання;

4) Уповноважений власник ( співвласник ) житла , або будь – яка особа , що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні, мають у своєму володінні ( користуванні ) чи володінні  дружини ( чоловіка, неповнолітніх дітей ) два або більше  транспортних засобів ( механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції. При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більше як  10 років з дати випуску та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більше як 15 років з дати випуску.

      Наявність ( відсутність ) у власності або володінні зазначених осіб іншого житлового приміщення ( будинку ) та транспортних засобів ( механізмів ) декларується під час подання заяви про призначення субсидії     

5) Якщо громадяни перебуваючи на обліку в центрі зайнятості  порушили законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню протягом останніх трьох місяців.

    У разі наявності заборгованості з платежів  за житлово – комунальні послуги субсидія призначається  за умови укладання  громадянином з підприємством – надавачем послуг договору про реструктуризацію заборгованості.

      Кожний одержувач  субсидії несе персональну відповідальність  за  подані відомості  про доходи та майновий стан  всіх членів сім’ї.  У разі подання свідомо недостовірних даних тягне за собою припинення надання субсидії . Надміру нараховані  суми субсидій за вимогою органу,що призначає    повертаються у одинарному  розміру.  

     Прийом заяв та всіх необхідних документів для призначення субсидії проводиться соціальними працівниками сільських та селищних рад   по місцю проживання та реєстрації.