Ініціативна група запрошує зацікавлені інститути громадянського суспільства Вижницького району до участі в обранні нового складу громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації

 

Для цього вам необхідно:

До 19 лютого 2015 року подати заяву на ім’я голови ініціативної групи з підготовки до проведення установчих зборів з обрання нового складу громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації Б.І.Гришина-Грищука, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (Додаток 1):

До заяви в обов’язковому порядку додаються:

 

 

рішення керівника або керівного органу інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності) (Додаток 2);

 

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства з обов’язковою деталізацією його громадської діяльності (обсяг – до 1 аркушу А4) (Додаток 3);

 

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

 

 

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства впродовж останніх двох років (обсяг – до 2 аркушів А4)(Додаток 4).

 

Всі документи та необхідні додатки до них подавати у паперовому (друкованому) (адреса: 59200, м. Вижниця, вул. Українська, 88а, каб. 33) та електронному вигляді (адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ). Пріоритет надається документам та додаткам до них у паперовому (друкованому) вигляді.

Прийом заяв та відповідних додатків для участі у проведенні установчих зборів завершується 19 лютого 2015 року о 18.00.

Орієнтовна дата проведення установчих зборів з обрання нового складу громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації – 27 лютого 2015 року (детальніше про час і місце проведення зборів буде повідомлено додатково).

 

Довідки та консультації за телефоном:

(03730) 2-11-31 – Юлія Королюк

Довідково.

Громадські ради утворюються для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки в процесі прийняття суспільно-важливих управлінських рішень.

Членами громадської ради можуть бути представники інститутів громадянського суспільства: громадських, благодійних організацій та їхніх спілок; професійних спілок та їх об’єднань; творчих спілок; асоціацій; організацій роботодавців; недержавних засобів масової інформації; інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства.

 

Розпорядженням районної державної адміністрації від 26 січня 2015 року №20 затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

(зразок)

 

(Бланк інституту громадянського суспільства)

 

Голові ініціативної групи з проведення установчих зборів з обрання нового складу громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації

Гришину-Грищуку Б.І.

 

 

ЗАЯВА

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації, які відбудуться 27 лютого 2015 року, візьме уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації).

 

Додатки:

 

1. Рішення керівника чи керівного органу інституту громадянського суспільства (відповідно до положення) про делегування представника для участі в установчих зборах.

 

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.

 

3. Копії документів про легалізацію інституту громадянського суспільства.

 

4. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства впродовж 2012-2014 років.

 

Інститут громадянського суспільства (повна назва інституту громадянського суспільства) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації.

 

 

Посада                            Дата                               Підпис                    ПІБ

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

(зразок)

 

(Бланк інституту громадянського суспільства)

 

 

ВИТЯГ

з протоколу №       засідання (назва керівного органу ІГС)

 

(Дата)                                                        (назва населеного пункту)

 

 

Присутні: (керівники та кількість членів організації)

 

Порядок денний:

 

1. Про участь представника ІГС в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації.

 

Слухали: (ПІБ)

 

Голосували: (кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛОСЬ»)

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації (ПІБ, посада).

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

 

 

Головуючий                               (підпис)                                              (ПІБ)

 

 

Секретар                                            (підпис)                                              (ПІБ)

 

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

(зразок)

 

(Бланк інституту громадянського суспільства)

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВДКА

(ПІБ),

уповноваженого представляти (повна назва ІГС)

на установчих зборах з обрання нового складу громадської ради

при Вижницькій районній державній адміністрації

 

 

ПІБ:

Місце роботи, посада:

Громадянство:

Число, місяць і рік народження:

Місце народження:

Освіта:

Науковий ступінь, вчене звання:

Нагороди, почесні звання:

Трудова діяльність:

Громадська діяльність:

 

Додаткова інформація

 

Членство в ІГС:

Досвід роботи в ІГС:

Особисті досягнення:

 

Контактна інформація:

 

(службовий телефон, мобільний телефон, адреса електронної пошти)

 

Я не заперечую проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації.

 

 

Посада                            Дата                               Підпис                    ПІБ

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4

(зразок)

 

(Бланк інституту громадянського суспільства)

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про результати діяльності інституту громадянського суспільства

впродовж 2012-2014 років

 

 

Повна назва ІГС:

Скорочена назва ІГС:

Дані про легалізацію ІГС:

Адреса, контакти:

Мета та напрями діяльності.

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування:

Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат):

 

 

 

 

Посада                            Дата                               Підпис                    ПІБ

 

 

М.П. (за наявності)