Боротьба з податковими правопорушеннями залишається актуальною!

admin2014  За часів економічної нестабільності, зумовленої як сучасною соціально-політичною ситуацією в нашій державі, так і наслідками світової фінансово-економічної кризи, проблема податкових правопорушень стає дедалі більш актуальною.  

Реформування системи фіскальних органів, а також перехідний період, який його супроводжує, створюють сприятливі умови для зростання рівня податкових правопорушень. За умов збройної інтервенції проти нашої держави та відсутності контролю органів державної влади України за частиною територій Донецької та Луганської областей пріоритетним напрямом є захист державних інтересів від протиправних посягань на податкову та господарську сфери. Нині акцент у діяльності Вижницької ОДПІ робиться на виявленні, викритті та боротьбі з проявами правопорушень у податковій сфері.

Проте слід зазначити, що головним напрямом боротьби з податковими правопорушеннями з погляду забезпечення спокою, безпеки, стабільності суспільства, прав, свобод і законних інтересів громадян залишається їх профілактика, яка розглядається як багаторівнева система державних і суспільних заходів, спрямованих на виявлення, усунення, послаблення або нейтралізацію причин і умов правопорушень окремих видів і конкретних правопорушень, що має відповідати принципам законності, демократизму, гуманізму і справедливості.