Спрощенці третьої групи зобов’язані подавати звіт платника єдиного податку щокварталу навіть при відсутності доходу

 podatkova14

Фахівці фіскальної служби області зазначають, відповідно до пункту 49.2 статті 49 Кодексу платник податків зобов'язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (п. 294.1 ст. 294 Кодексу).

Податкова декларація юридичними особами - платниками єдиного податку третьої групи подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (п. 49.18 ст. 49 Кодексу). В цій декларації відображають обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою.

Згідно з пунктом 291.2 статті 291 Кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлюються главою 1 розділу XIV "Спеціальні податкові режими" Кодексу.

Нормами глави 1 розділу XIV Кодексу не передбачено для юридичних осіб - платників єдиного податку третьої групи можливості неподання податкової звітності у разі відсутності доходу за податковий (звітний) період.

Отже, платники єдиного податку третьої групи зобов’язані подати податкову звітність, навіть якщо немає доходу за звітний період.

Розяснення з даного питання надала Державна фіскальна служба України листом від 01.02.2016 р. № 1987/6/99-99-19-01-01-15.