Підсумки роботи підприємств сфери послуг Вижницького району за січень-листопад 2013 року

rezyl dialn   

За січень–листопад 2013 року підприємствами сфери послуг Вижницького району було реалізовано послуг (у ринкових цінах) на 13963,4 тис.грн., що в порівняних цінах на 1,1% більше, ніж за січень–листопад 2012р. У загальному обсязі реалізованих послуг у цілому по області частка підприємств району займала 1,0%.

Найбільше було реалізовано послуг у сфері діяльності транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – на 7098,3 тис.грн. Їх частка в загальному обсязі реалізованих послуг по району становила 50,8%.

Із загального обсягу реалізованих послуг 51,7% було реалізовано для населення.

У розрахунку на одиницю населення в Вижницькому районі було реалізовано послуг на 251 грн. По районах області цей показник знаходився в межах від 71 до 287 грн.