Інформація про роботу із зверненнями громадян в Вижницькій районній державній адміністрації за І квартал 2013 року

 

 

У Вижницькій районній державній адміністрації робота по розгляду звернень громадян здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України № 348 від 14.04.08р., указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови облдержадміністрації від 20.01.2012 р. № 35-р «Про вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян до органів виконавчої влади».

 

З метою підвищення ефективності роботи органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, забезпечення об»активного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян, відповідно до вимог чинного законодавства України, прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.01.2013р. № 26 «Про заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 07.02.08р.№109», яким затверджено ряд заходів щодо поліпшення організації роботи із зверненнями громадян. Створено постійно діючу комісію райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян та затверджено її склад. Головними завданнями Комісіє є розгляд проблемних питань щодо організації роботи зі зверненнями громадян в Вижницькому районі. Комісія проводить свої засідання щомісячно, згідно затвердженого головою райдержадміністрації плану роботи. За І квартал проведено 3 засідання комісії, на яких розглянуто 7 звернень громадян.

Дане розпорядження розміщене на офіційному сайті районної державної адміністрації в рубриці «Звернення громадян».

Обов»язки з діловодства за зверненнями громадян покладено на новопризначеного (16.01.2013р.) головного спеціаліста відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації Іванюк.Г.В.

Впроваджуючи в життя тезу, щодо відкритості та доступності влади людям, в Вижницькій райдержадміністрації застосовуються різноманітні форми спілкування, в тому числі «прямі ефіри» за участю голови райдержадміністрації на районному радіомовленні «Радіо «Хвилі Черемошу», який відбувся 27 січня 2013 року звернулося 17 жителів району.

Протягом І кварталу 2013 року на адресу райдержадміністрації надійшло 216 звернень громадян. Серед звернень: 176 письмових, 19 - надійшли під час особистих прийомів та 21 звернення «Урядова гаряча лінія», «Діалог з країною». 8 - колективних звернень громадян. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року спостерігається значне збільшення звернень з питань щодо надання матеріальної допомоги.

Згідно класифікатора основні питання, з якими звертались громадяни, характеризуються таким чином:

- на першому місці питання соціальний захист (надання матеріальної допомоги) - 131 звернення;

- земельні питання займають друге місце – 18 заяв;

- на третьому місці питання комунального господарства – 7 звернень.

Актуальними питаннями є:

   - Аграрна політика – 3

- Праця і заробітна плата – 3

   - Житлові питання – 3

Станом на 01.04.2013р. з 216 звернень, що надійшли за звітний період, 115 вирішено позитивно, на 76 звернень надано кваліфіковані роз»яснення, 25 знаходяться в стані розгляду.

Серед позитивно вирішених питань можна відмітити перш за все, звернення щодо надання матеріальної допомоги. За рахунок коштів від районної програми соціальної підтримки мало-захищених верств населення «Турбота» надано матеріальної допомоги 111 громадянам на суму 39, 04 тис.грн.

        В структурі невирішених питань переважають такі питання: ремонту доріг, газифікації житлових будинків, забезпечення житлом та поліпшення житлових умов, виплати знецінених заощаджень Ощадбанку, працевлаштування, та інші.

         У І кварталі поточного року райдержадміністрацією проведено семінар -навчання з державними службовцями та секретарями сільських і селищних рад з питання організації роботи із зверненнями громадян.          

В райдержадміністрації дотримуються встановлені законодавством терміни розгляду звернень та надання обґрунтованих відповідей їх авторам, завдяки чому порушень термінів та повторних звернень за звітний період не було.

Всі звернення, які надходять до райдержадміністрації, розглядаються головою, при його відсутності - першим заступником голови райдержадміністрації.

Особлива увага приділяється розгляду звернень пільгових категорій громадян, які розглядалися в першочерговому порядку. За звітний період до райдержадміністрації   надійшло звернень від інвалідів І,ІІ,ІІІ груп - 12, учасників війни та бойових дій - 2, ветеранів праці та пенсіонерів - 8 ,   багатодітних сімей та одиноких матерів - 5.

За результатами розгляду громадянам надавалися обґрунтовані та вичерпні відповіді. У випадках, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність або необхідність додаткового вивчення, заявникам роз»яснювались терміни розгляду звернень та пропонувалося викласти його у письмовій формі для подальшого детального розгляду. Усі звернення опрацьовані та своєчасно передані безпосереднім виконавцям. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення.

В І кварталі з вищих органів виконавчої влади надійшло до Витжницької райдержадміністрації 38 звернень громадян: Кабінету Міністрів

 

 

 

України – 21, з Адміністрації Президента України – 3, з обласної державної адміністрації – 17.

Питання, які порушувалися в даних зверненнях, стосувалися соціального захисту, житлово-комунального господарства. Всі звернення вчасно розглянуті, громадянам надані обґрунтовані, вмотивовані роз’яснення та вичерпні відповіді.

В розрізі населених пунктів у звітному періоді до райдержадміністрації надійшло 158 звернень громадян, що проживають на території рад:

- Берегометської - 22,

- Вашківецької - 21,

- Вижницької – 15,

- Багнянської та Іспаської - по 11,

- Лукавецької – 10,

- Банилівської, Замостянської, Чорногузівської - по 9,

- Д.Шепіської – 8,

- Карапчівської, Мигівської, Мілієвської – по 7,

- Черешенської – 4,

- Сл.Банилівської – 2,

- Виженської та Коритненської – по 1.

         Систематично на нарадах при голові райдержадміністрації заслуховується питання «Про дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян».

Протягом І кварталу 2013 року було проведено перевірки роботи із зверненнями громадян у Банилівській сільській раді, відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації. Результати перевірок свідчать про те, що роботі із зверненням громадян в сільських радах приділяється належна увага, ведуться журнали вхідної та вихідної кореспонденції, особистих прийомів громадян головами місцевих рад. Заяви реєструються в день їх надходження, є відмітки про виконання. Звернення і відповіді на них підшиваються в окремих папках. Проблеми, які порушують у заявах і скаргах громадяни, систематично розглядаються на засіданнях постійних комісій, на засіданнях виконавчих комітетів та сесіях місцевих рад, у термін визначений законодавством. У ході перевірки надано методичну та практичну допомогу з організації роботи із зверненнями громадян, ведення журналу реєстрації звернень громадян, журналу особистого прийому громадян, підготовки відповідей на звернення, дотримання вимог інструкції з питань ведення діловодства тощо.

Проведений аналіз дотримання законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування свідчить про досить велику відповідальність керівництва за ведення роботи зі зверненнями громадян.

        На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 районна державна адміністрація вжила всіх заходів щодо його виконання, розпорядження стосовно роботи зі зверненнями громадян приведені у відповідність, затверджено нові графіки прийомів, посилилась відповідальність за розгляд звернень громадян відділами, управліннями та структурними підрозділами райдержадміністрації. Крім цього проводиться постійний моніторинг додержання законодавства з питань звернень громадян.

Продовжується практика надання в засобах масової інформації правової допомоги населенню, консультацій спеціалістів з актуальних питань життєдіяльності населення, роз’яснення нових законодавчо-правових актів.      

Згідно регламенту роботи районної державної адміністрації. Відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації щоквартально подаються пропозиції до плану роботи районної державної адміністрації. Робота відділу планується щомісячно.

Питання розгляду звернень громадян на засіданнях колегій та нарадах при голові райдержадміністрації, плани проведення перевірок організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації включені у перспективний та квартальні плани роботи райдержадміністрації.

Також розроблена та затверджена тематика семінарів-навчань з міськими, селищним та сільськими головами, секретарями на 2013 рік, куди включені питання дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян». Затверджені графіки виїзних прийомів керівниками райдержадміністрації на місцях.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкомами місцевих рад дотримувалися встановлених термінів розгляду звернень громадян, які надходили на їх адресу з дорученнями керівництва райдержадміністрації.

      Акцентовано увагу керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад на необхідність підвищення виконавської дисципліни та відповідальності посадових осіб за забезпечення на всіх рівнях виконавчої влади і місцевого самоврядування всебічного, кваліфікованого, неупередженого і об'єктивного розгляду звернень громадян, що здебільшого дає можливість оперативно вирішувати порушені жителями району питання та задовольнити їх законні вимоги.

Питання роботи із заявами та скаргами громадян знаходяться на постійному контролі керівництва райдержадміністрації.

Вижницька районна державна адміністрація і надалі проводитиме роботу з питань розгляду звернень громадян щодо недопущення порушення термінів виконання.