Начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Оксана Войтенко відповідає на найбільш поширені питання щодо призначення житлових субсидій.

subsydii 

Начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Оксана Войтенко відповідає на найбільш поширені питання щодо призначення житлових субсидій.

 

 

1.За який період та які доходи враховуються для призначення субсидії?

Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік.

Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, до:

–       двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку першої групи;

–       трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку другої групи,

–       чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку третьої групи.

Для працездатних осіб, які не працюють (крім учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родини; військовослужбовців строкової служби) і середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць тепер враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і не отримують допомогу по безробіттю, у яких середньомісячний дохід менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, виключено осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку. Таким чином, до сукупного доходу таких працездатних осіб враховується дохід на рівні одного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В минулому році до розрахунку брався фактичний розміри допомоги – 18 грн.

Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу при призначенні субсидії, державною соціальною допомогою на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Якщо на час звернення за призначенням субсидій громадянин є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до його середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсійної виплати за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія. Таким чином, при обчисленні сукупного доходу непрацюючого пенсіонера, який отримує на момент звернення лише пенсію, враховується розмір пенсійної  виплати за місяць, що передує місяцю з якого призначається субсидія, інші доходи, які нараховані непрацюючому пенсіонеру до моменту звернення за призначенням субсидії (заробітна плата) не включається до сукупного доходу.

2.У яких випадках рішення про призначення субсидії приймає комісія?

Питання призначення житлової субсидії, як виняток, виноситься на розгляд комісій, створених при Вижницькій райдержадміністрації, у випадках, якщо:

$1·                             у складі сім’ї є особи, які зареєстровані, але фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку);

$1·                             особові рахунки відкриті на особу, яка не зареєстрована у житловому приміщенні (будинку);

Крім того, комісіями приймаються рішення щодо призначення непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла (що перевищує встановлену соціальну норму житла — 13,65 кв. метра на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство).

 

 3.Чи підлягає перерахунку розмір призначеної субсидії та у яких випадках?

Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без звернення громадян здійснюється у разі:
зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;

встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

 внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

- отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, доходи осіб;

 проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.

 

4.Чи необхідно повідомляти про зміни, які відбулися у складі зареєстрованих осіб в період отримання житлової субсидії?

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця проінформувати управління соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень та надати відповідні документи.

 

5. Чи потрібно продовжувати дію субсидії на наступний термін?

Встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період, у разі відсутності змін).

6. Які доходи враховуватимуться під час призначення субсидій?

До доходів враховуватимуться: заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо.

Для призначення субсидії враховуватимуться доходи без податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік.

7. Чи є якісь майнові обмеження щодо оформлення субсидії?

Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій, крім здійснення одноразової дороговартісної покупки (на суму понад 50 тис. гривень)

8. Якщо померла особа, на яку призначено?

У разі смерті особи, якій було призназено субсидію, надання субсидії не припинятиметься до закінчення опалювального (неопалювального) періоду за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

9. Чи повинна людина сплачувати обовязкову плату ?

Відповідно до постанови громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі несплати відповідної вартості, надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.