Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду ССНВ України у Вижницькому районі Омелян Семирозум розповідає як організувати охорону праці

Semyrozum 

Як інформує начальник відділення виконавчої дирекції Фонду ССНВ України у Вижницькому районі Омелян Семирозум, для того аби відповісти на запитання як організувати охорону праці насамперед необхідно з'ясувати, що ж таке охорона праці.

 

Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон) Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Отже, стає зрозумілим, що перераховані, у визначені цього поняття, заходи потрібно реалізовувати саме у процесі трудової діяльності людини.

Далі постає питання, хто повинен організувати охорону праці. Відповідь міститься у ст. 13 Закону, в якій чітко визначено, що роботодавець зобов'язаний  створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування охорони праці і несе безпосередню відповідальність за  порушення зазначених у Законі вимог.

Зрозумілим є і те, що роботодавець (керівник підприємства, фізична особа – підприємець) мусить організовувати саме виробництво чи діяльність установи, а це забезпечення енергоресурсами, сировиною, інструментами, реалізацію продукції, взаєморозрахунки з постачальниками і замовниками і т.д. Тобто на все часу не вистачає.

Тому роботодавець зобов'язаний створити відповідну службу або призначити посадову особу, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затвердити інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їх додержання.

Роботодавець створює службу охорони праці на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Статистичні дані свідчать про те, що переважна більшість підприємств в Україні (95%) – це малочисельні від 10 до 100 працівників і лише біля 4 – 4,5% підприємств мають чисельність працюючих 100 – 200. Тому, з метою мінімізації витрат на оплату праці, в кращому випадку, на підприємстві функції служби охорони праці виконує одна штатна одиниця.

В будь-якому випадку першочерговим задля функціонування охорони праці на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи-підприємця, який використовує найману працю, посадова особа, а також особа, яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, повинні пройти навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці. Таке навчання та перевірка знань проводиться періодично, один раз на три роки. Навчальні заклади, які мають відповідні дозволи і надають такі послуги у нашому регіоні це: Експертно - технічний центр Управління Держпраці у м. Чернівці вул. Зелена, 3; Навчально-курсовий комбінат у м. Чернівці вул. Л Кобилиці, 21а; Берегометський політехнічний технікум, смт. Берегомет Вижницького району.

Навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії повинні проходити і наймані працівники. З ними проводиться навчання у вигляді інструктажів під час прийняття на  роботу і в процесі роботи.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Слід зауважити, що працівники зобов'язані також додержуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Ганебна практика збору підписів у журналах проведення вступного інструктажу, а також інструктажів на робочому місці повинні відійти у небуття. У ст.14  Закону виписані прості і зрозумілі обов'язки працівника. Він зобов'язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність  за порушення зазначених вимог.

Не допускаються до роботи працівники,  у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

За 2015 рік у відділенні зареєстровано 6 нещасних випадків на підприємствах, в установах, у фізичної особи - підприємця Вижницького району, в тому числі 1 із смертельним наслідком. Подіями, що призвели до нещасного випадку є дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування, падіння під час пересування, обрушення , обвалення матеріалів. Основними причинами цих нещасних випадків: невиконання вимог з охорони праці, особиста необережність, незадовільний технічний стан території.

У відомстві вкотре наголошують на тому, що працівник, який знає і виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва завжди має більше шансів на збереження життя, здоров'я і працездатності у процесі трудової діяльності.