Внесено зміни до порядку обліку зобов'язань та порядку обслуговування державного бюджету за витратами

kazna2016 

Управління Державної казначейської служби України у Вижницькому районі інформує про зміни внесені до порядку обліку зобов’язань та порядку обслуговування державного бюджету за витратами.

 

Мінфін наказом від 25.03.2016 р. № 387 уніс зміни до:

- Порядкуреєстраціїтаоблікубюджетнихзобов'язаньрозпорядниківбюджетнихкоштівтаодержувачівбюджетнихкоштівворганахДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни;

- Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

Серед змін, зокрема, такі:

1. За бюджетними фінансовими зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного фінансового зобов'язання, проставляється номер Реєстру фінансових зобов'язань.

 

2. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) здійснює формування й подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня. Підтвердженням для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) успішного передавання їх електронних документів до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства. Орган Казначейства перевіряє документи в електронному вигляді, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства.

 

 

4. Операції за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються із спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, або із поточних рахунків, відкритих у банках державного сектора, у випадках, визначених законодавством. Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектора.

 

5. У разі розміщення розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках у банках державного сектора власних надходжень у випадках, визначених законодавством, для відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій із надходження й використання зазначених коштів розпорядники бюджетних коштів протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають до органів Казначейства довідку про операції в національній валюті на паперових та електронних носіях. Довідка про операції в національній валюті складається окремо за кожною групою власних надходжень.

 

6. Платіжне доручення, яке подано в електронному вигляді та не прийнято до виконання, повертається засобами системи Казначейства з накладанням електронного цифрового підпису із зазначенням причини його повернення без виконання.

 

7. За зверненням розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) органи Казначейства надають виписки з рахунків в електронному вигляді з накладанням ЕЦП.

 

8. Під час подання документів на отримання заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом із визначеними документами розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) подають платіжні доручення на перерахування (сплату) утримань із заробітної плати працівників і нарахувань на фонд оплати праці. У реквізиті платіжного доручення «Призначення платежу» в разі перерахування (сплати) утримань із заробітної плати працівників і нарахувань на фонд оплати праці зазначається період, за який здійснюється виплата.

 

9. Викладено в новій редакції форму Заявки на видачу готівки.