• Художньо-етнографічний музей

бібліотека, с. Виженка – т. 5-84-31